Canadian online pharmacy

Звіт про задоволення запитів на інформацію

У 2017 році в Кам”янка-Бузьку міську раду поступило 37 інформаційних запитів з різних питань. Відповіді надано на усі запити,  у задоволенні жодного запиту не відмовлено.

Доступ до публічної інформації

Надання публiчної iнформацiї виконавчим комiтетом Кам’янка-Бузької  мiської ради здiйснюється у вiдповiдь на iнформацiйний запит. Згiдно з законом, публiчною є вiдображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носiях iнформацiя, що була отримана або створена в процесi виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язкiв, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володiннi суб’єктiв владних повноважень. Запит вiд [...]