Canadian online pharmacy

ЗУ “Про доступ до публічної інформації”

З А К О Н   У К Р А Ї Н И Про доступ до публічної інформації ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, N 32, ст.314 ) Цей Закон  визначає  порядок здійснення та забезпечення права кожного на  доступ  до  інформації,  що  знаходиться  у  володінні суб’єктів   владних  повноважень,  інших  розпорядників  публічної інформації,  визначених [...]