Canadian online pharmacy

Перелік документів, які необхідно подати державному реєстратору для проведення державної реєстрації права власності на земельну ділянку

Для проведення державної реєстрації права власності на земельну ділянку державному реєстратору необхідно подати такі документи:

  • документ, що посвідчує особу заявника;
  • реєстраційний номер облікової картки платника податку згідно з Державним реєстром фізичних осіб – платників податків (крім випадків, коли особа через свої релігійні або інші переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податку, офіційно повідомила про це відповідні органи державної влади та має відмітку в паспорті громадянина України);
  • документ, що підтверджує повноваження особи, що діє від імені заявника ( у випадку подачі документів уповноваженою особою);
  • документ, що підтверджує внесення плати за надання інформації з Державного реєстру прав – 35,00 грн.;
  • документ про сплату адміністративного збору – 140,00 грн. (крім випадків, коли особа звільнена від сплати адміністративного збору);
  • рішення органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування про затвердження документації із землеустрою щодо формування земельної ділянки;
  • витяг з Державного земельного кадастру на земельну ділянку.

При подачі документів обов’язковою умовою є наявність оригіналів документів, які подаються, та присутність всіх власників нерухомого майна.

Примітка. Документи подаються та отримуються особисто суб’єктом звернення або уповноваженою ним особою за наявності документа, що посвідчує особу.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ДОСТОВІРНІСТЬ ДАНИХ, ЯКІ МІСТЯТЬСЯ У ЗАЯВІ ТА ІНШИХ ПОДАНИХ ДОКУМЕНТАХ, НЕСЕ ЗАЯВНИК.