Canadian online pharmacy

Стартував конкурс дитячої творчості «Податки очима дітей – 2017»

У В А Г А !

Стартував конкурс дитячої творчості

«Податки очима дітей – 2017»

 

 Розпочався перший етап конкурсу дитячої творчості «Податки очима дітей – 2017» .

 Проводячи конкурс  дитячої творчості «Податки очима дітей», ми сподіваємся, що відображення в дитячій  творчості надії на щасливе майбутнє допоможе надихнути дорослих до справжніх,  доброчинних дій.

 Запрошуємо до участі у конкурсі дитячої творчості «Податки очима дітей – 2017» .

Організація та проведення

конкурсу дитячої творчості

«Податки очима дітей»

 

1. Загальні положення, мета та завдання Конкурсу

1.1. Конкурс дитячої творчості «Податки очима дітей» (далі – Конкурс)  проводиться з метою:

формування економічної грамотності та культури у школярів – майбутніх платників;

вивчення та розуміння підростаючим поколінням ролі, значення та місця податків, зборів, платежів у житті держави і суспільства.

1.2. Завданнями Конкурсу є:

сприяння творчому підходу до виховання та формування свідомого ставлення до сплати податків, зборів, платежів у молоді шкільного віку;

спонукання учасників до творчості, реалізація дітьми творчих здібностей у прозі, поезії, а також у галузі образотворчого мистецтва.

1.3. Тематика конкурсу:

сплата податків, зборів, платежів – економічна функція у житті країни.

2. Організація проведення Конкурсу

2.1. Конкурс організовується і проводиться Головним управління ДФС у Львівській області.

2.2. Організацію та проведення Конкурсу здійснює Управління організації роботи із залученням (за необхідності) інших структурних підрозділів ГУ ДФС у Львівській області. Роботи учасників оцінює журі.

2.3. Конкурс проводиться протягом лютого-червня у два етапи:

І  етап – районний рівень;

ІІ етап – регіональний рівень.

3. Умови участі в Конкурсі

3.1. У Конкурсі можуть брати участь учні загальноосвітніх навчальних закладів таких вікових категорій:

І категорія: станом на 1 січня року, що триває, виповнилося 7 – 11 років;

ІІ категорія: станом на 1 січня року, що триває, виповнилося 12 – 15 років.

У Конкурсі не беруть участь діти працівників територіальних органів ГУ ДФС у Львівській області, а також діти будь-яких інших осіб, які мають відношення до організації та/чи проведення Конкурсу.

3.2. Конкурс проводиться за такими напрямами дитячої творчої діяльності з податкової та митної тематики:

художні твори, твори декоративно-прикладного мистецтва ;

комп’ютерна графіка (комп’ютерна анімація);

літературні твори.

3.3. На Конкурс подаються самостійно підготовлені індивідуальні творчі роботи, що відповідають його тематиці. У роботах необхідно розкрити своє бачення, роздуми та міркування  щодо  визначеної тематики.

3.4. Роботи, надіслані на Конкурс, не рецензуються та не повертаються авторам. Наданням роботи на Конкурс автор підтверджує повну згоду з його умовами, а також згоду на публікацію твору (конкурсної роботи) без будь-яких претензій щодо авторського права у подальшому. Роботи можуть бути використані територіальними органами ГУ ДФС у Львівській області для передачі у дитячі будинки, реабілітаційні центри, соціальні заклади, виставки тощо.

4. Вимоги до художніх творів

4.1. На Конкурс подаються роботи, виконані у довільній живописній формі, які відповідають загальній тематиці Конкурсу.

4.2. Розмір роботи не повинен бути більшим за формат А2.

4.3. Робота не повинна оформлятися рамкою, паспарту, наклейками тощо.

4.4. На зворотному боці  кожної  конкурсної роботи або додатка до роботи необхідно зазначити  українською мовою:

назву роботи, техніку виконання;

прізвище, повне ім’я та дату народження автора;

місце проживання (повну адресу) автора;

коротку біографічну довідку з описом  творчих здібностей та хобі;

назву навчального закладу, контактний телефон.

5. Вимоги до творів комп’ютерної графіки

5.1. Роботи, створені за допомогою комп’ютерної графіки, які надаються на Конкурс, можуть бути виконані у довільній формі та мають відповідати загальній тематиці Конкурсу. Час демонстрації рухомої графіки не повинен перевищувати 5 хвилин.

Твори мають бути (за можливості) надруковані на папері формату А4 в одному примірнику та обов’язково подані в електронному вигляді (диск).

5.2. На Конкурс приймаються роботи, відображені за будь-яким видом графіки (векторна, растрова).

Комп’ютерна гра́фіка – це зображення, які створюються, перетворюються, оцифровуються, обробляються і відображаються засобами обчислювальної техніки, включаючи апаратні і програмні засоби.

Рухома комп’ютерна графіка називається комп’ютерним відео або комп’ютерною анімацією.

Робота з комп’ютерною графікою – один з популярних напрямів використання персонального комп’ютера.

Види графіки відрізняються принципами формування зображення при відображенні на екрані монітора або при друці на папері.

Векторна графіка – це графіка, де базовим елементом є лінія, яка описується математичною формулою. Таке представлення даних компактніше, але побудова об’єктів супроводжується неперервним перерахунком параметрів кривої у координати екранного або друкованого зображення. Векторна графіка – створення зображення з сукупності геометричних примітивів – точок, ліній, кривих, квадратів тощо, тобто об’єктів, які можна описати математичним рішенням.

Растрова графіка – графіка, представлена у машинній пам’яті у вигляді растру. Обробка растрової графіки здійснюється растровими графічними редакторами. Растрова графіка застосовується у випадках, коли графічний об’єкт представлено у вигляді комбінації точок (пікселів), яким притаманні свій колір та яскравість і які певним чином розташовані у координатній сітці.

5.3. До твору необхідно додати надруковану на папері формату А4 інформацію, в якій українською мовою зазначити:

прізвище, повне ім’я та дату народження автора;

місце проживання (повну адресу);

коротку біографічну довідку з описом творчих здібностей та  хобі;

назву навчального закладу, контактний телефон.

6. Вимоги до літературних творів

6.1. На Конкурс подаються різножанрові літературні доробки (оповідання, новела, публіцистичний роздум, замальовка, казка, фейлетон, реферат, поезія тощо).

6.2. Літературні твори повинні бути надруковані на папері формату А4 в одному примірнику, а також обов’язково подані в електронному вигляді (диск, дискета, електронна пошта).

6.3. У кінці кожного конкурсного твору необхідно зазначити українською мовою:

прізвище, повне ім’я та дату народження автора;

місце проживання (повну адресу);

коротку біографічну довідку з описом творчих здібностей та хобі;

назву навчального закладу,  контактний телефон.

7. Визначення кращих робіт

Кращі роботи визначаються за такими критеріями:

актуальність та повнота розкриття тематики Конкурсу;

творчий підхід (відсутність копіювання та запозичення тем тощо);

стилістичний виклад та естетичний вигляд роботи.