Canadian online pharmacy

ІНФОРМАЦІЯ Кам’янка-Бузької міської ради про оголошення конкурсу

І Н Ф О Р М А Ц І Я

Кам’янка-Бузької міської ради

про оголошення конкурсу з відбору  оцінювачів для оцінки об’єктів оренди, що належить до комунальної власності Кам’янка-Бузької об’єднаної територіальної громади


Претенденти подають до комісії конкурсну документацію в запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка “На конкурс» із зазначенням об’єкта і дати проведення конкурсу.

У конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією.

 

Конкурсна пропозиція претендентів подається в запечатаному конверті і має містити: 

-       пропозицію щодо ціни виконання робіт;

-       пропозицію щодо строку виконання робіт (у календарних днях), якщо він не визначений в інформації про проведення конкурсу.

 

До підтвердних документів, поданих на конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності, належать:

1)   заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою;

 (Додаток № 1 )

2)   копії установчого документа претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду згідно з ЄДРПОУ (для претендента – юридичної особи); 

3)   копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у штатному складі і яких буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту про оцінку майна;

4)   письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено претендентом до проведення робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, завірені їхніми особистими підписами, а також копії кваліфікаційних документів оцінювачів; 

5)   копія сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту Фондом державного майна України;

6)   інформація про претендента (документ, який містить відомості про претендента щодо його досвіду роботи, кваліфікації та особистого досвіду роботи оцінювачів, які працюють у його штатному складі та додатково залучаються ним, з незалежної оцінки майна, у тому числі подібного майна тощо); 

7)   згода на обробку персональних даних.

 

 Конкурс відбудеться 06 серпня 2018 року о 15:00 год. за адресою:

 м. Кам’янка-Бузька, вул. Шевченка, 2

Кам’янка-Бузька міська рада (сесійна зала)

телефони для довідок: (03254) 51516, 0977775913

            Конкурсна документація подається за чотири робочі дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно) за адресою:

м. Кам’янка-Бузька, вул. Шевченка, 2 (приймальна)