Canadian online pharmacy

Доступ до публічної інформації

Надання публiчної iнформацiї виконавчим комiтетом Кам’янка-Бузької  мiської ради здiйснюється у вiдповiдь на iнформацiйний запит.

Згiдно з законом, публiчною є вiдображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носiях iнформацiя, що була отримана або створена в процесi виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язкiв, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володiннi суб’єктiв владних повноважень.

Запит вiд особи на отримання iнформацiї складається у довiльнiй формi.

При цьому необхiдно вказати:

  1. iм’я та прiзвище запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер телефону;
  2. опис iнформацiї, яку запитувач хотiв би отримати. (вид, назву, реквiзити чи змiст документа, щодо якого зроблено запит)
  3. пiдпис i дату.

Для оформлення iнформацiйного запиту

  • усно: телефон (254) 5-15-16
  • письмово: м. Кам’янка – Бузька , вул.Шевченка, 2,  (на конвертi вказувати “Публiчна iнформацiя”);

Форми для подання iнформацiйного запиту у письмовому видi:

факс: (254) 5-15-16;

електронна пошта: ms.kbmr@ukr.net